Bureau GeurtsAdvies ondersteunt organisaties in onderwijs, zorg en welzijn bij het vormgeven van beleid, onderwijs, educatieve producten, presentaties en workshops. Inspraak, medezeggenschap en participatie van stakeholders is bij GeurtsAdvies een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwikkelproces.

 

Gemma Geurts heeft een decennialange ervaring in het werken met educatieve en sociaal agogische instellingen als docent, onderwijsontwikkelaar, projectleider, auteur en adviseur. Projecten onder haar leiding worden succesvol afgerond binnen de overeengekomen kaders.

 

Maatwerk

In aansluiting op uw behoeften ontwerpt GeurtsAdvies het gewenste product of project in samenspraak met uw experts en ervaringsdeskundigen.

 

Een school, een zorginstelling, een welzijnsorganisatie

wordt succesvoller als wensen van de doelgroep en het personeel

ter harte genomen worden.

 

Recente opbrengsten van projecten die met GeurtsAdvies tot stand kwamen:

 

Logo LOC Zeggenschap in zorgReferent voor subsidie-aanvragen in het kader van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

 

 

Afbeelding van profiel sociaal werk in het jeugddomeinLandelijk opleidingsprofiel hbo-opleidingen Pedagogiek

Projectleider van de projectgroep en auteur van het document samen met lector Janneke Metselaar.

Opdrachtgever: Landelijke Overleg Opleidingen Pedagogiek.

 

Download het landelijke opleidingsprofiel hbo-opleidingen Pedagogiek

 

 

 

Afbeelding van profiel sociaal werk in het jeugddomeinLandelijk document sociaal werk

Nieuw opleidingsdocument van de gezamenlijke landelijke opleidingsoverleggen van de Hogere Sociale Studies van de Vereniging Hogescholen.

Hoofdstuk 4.4: Profiel Sociaal Werk - Jeugd, is geschreven door Gemma Geurts en Yolanda te Poel.

 

Download het landelijk document sociaal werk (PDF, 3MB)

 

 

 

 

 

Afbeelding van profiel sociaal werk in het jeugddomeinProfiel Sociaal Werk - Jeugd

Gemma Geurts was projectleider en samen met Yolanda te Poel auteur van het Profiel Sociaal Werk - Jeugd in opdracht van de Sector Hogere Sociale Studies van de Vereniging Hogescholen. Dit is de uitgewerkte versie die voorjaar 2017 verscheen. Een samenvatting van het jeugdprofiel is opgenomen in het Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk.

 

Download de eindrapportage jeugd (PDF, 900 KB)

 

 

Logo LOC Zeggenschap in zorgWorkshop Jeugdhulp vormgeven samen met jeugd en hun ouders

Gemma Geurts was de auteur van de workshop in opdracht van LOC Zeggenschap in zorg.

 

 

Afbeelding van brochure cliëntgestuurde competentiesCliëntgestuurde competenties voor opleidingen tot sociaal werkers

Gemma Geurts was projectleider van het team dat de cliëntgestuurde competenties ontwierp voor opleidingen tot sociaal werkers. Zij schreef er deze brochure over:

 

Download brochure (PDF, 1 MB)

 

 

 

 

 

Afbeelding van overzicht publicaties van G.M. GeurtsOverzicht publicaties G.M. Geurts

Download overzicht (PDF, 200 KB)

Gemma Geurts, foto Bram Heimens

Foto Tessa Witvoet - ASA

Gemma Geurts is pedagoog en heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen, begeleiden en implementeren van beleid, onderwijs, educatieve producten, presentaties en workshops.

Voor informatie over mijn werk als schrijver van fictie: gemmageurts.nl

Contact

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.